Telefon

0232 503 05 16

Pazartesi Cumartesi

09:00-18:00

E-posta

info@puzzleyapi.com

../../…. TARİHLİ …………………………APARTMANI/SİTESİ KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TUTANAĞI Kat Maliklerinin katılımıyla açılan Kat Malikleri Kurulu Toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. GÜNDEM: Yoklama, açılış ve divan başkanlık heyetinin seçimi Yeni dönemde görev alacak yöneticinin/yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi Binamızda yaptırılması planlanan dış cephe mantolama ve ek işler için firmaların tekliflerinin ve sözleşme önerilerinin değerlendirilmesi ve işi yapacak olan firmanın seçimi Dilek ve temenniler Kapanış KARARLAR Kat malikleri kurulu yoklaması yapıldı ve gerekli ekseriyetin hazır bulunduğu tespit edilerek gündemin görüşülmesi için Toplantı Divan başkanlığına ……………………….., katipliğe ……………………………… maliklerin kabulü ile oy birliği/oy çokluğu ile seçildi Kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından tamamının/yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı yeter sayısının sağlandığı görüldü Divan Başkanı tarafından yönetici adayı olarak profesyonel bilgi birikimi bulunan ………………………………….. önerildi. Denetici olarak …..………………………………. önerildi. Konu oylamaya sunuldu. Yönetici ……………………………………. ‘in ve denetici ……………………………….. olarak seçilmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verildi. Apartmanımıza/Sitemize dış cephe mantolama ve ek işleri için verilen teklifler değerlendirildi. Cahit Özbilir Mimarlık Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifi ve işin yapımı için firmayla imzalanacak olan sözleşmedeki bütün maddeler tam ve eksiksiz olarak oy çokluğu/oy birliği ile kabul edildi ve işin Cahit Özbilir Mimarlık Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne verilmesine karar verildi. Sözleşme konusu işten ötürü bağımsız bölümlere düşen tutarlarla ilgili, kat malikleri doğrudan firma ile muhatap olacak ve ödemelerini ferdi olarak firmanın finans sorumlusuna yapacaklardır. Yönetici …………………….. ve veya denetici ………………………. tüm resmi ve özel kurumlarda binayı münferiden ve ya ayrı ayrı temsil etmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetici …………………….. Apartmanın/Sitenin yaptırılacak olan dış cephe mantolama ve ek işleri ile ilgili doğabilecek alacakları hususunda ödeme yapmayan daire sakinlerine karşı işi yapacak firmanın avukatına alacakların tahsilini sağlayabilmesi için ………………………………. Apartmanı/Sitesi adına vekalet vermesi konusunda tam yetki verilmiştir. Kararlar oy çokluğu/oy birliği ile imza altına alınarak toplantı kapatıldı. Tarih:

Sıcak bir gelecek içinPuzzle Yapı

Çalıştığımız projelerimizde cevap verebilir bir yapıya sahip olarak hiçbir bilinmeyen duruma mahal vermeden müşterilerimizi Puzzle Yapı ailesi olarak görüp her aşamadan bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz.

Bizi Arayın

0232 503 05 16

Eposta

info@puzzleyapi.com